Historia

PARAFIA POD WEZWANIEM

MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KUKLÓWCE


Wiosną 1950, na spotkaniu mieszkańców Kuklówki i Makówki, zrodził się pomysł, aby Msza św. niedzielna była odprawiana w remizie strażackiej ze względu na znaczącą odległość od najbliższych kościołów (w Grodzisku Maz., Radziejowicach i Jaktorowie) i trudności w komunikacji. Jednocześnie dojrzewała koncepcja budowy świątyni. Plac pod jej budowę ofiarowali małżonkowie - Bronisław i Anna Pindor. Pierwszy budynek kościelny, to drewniany barak o wymiarach 12,5m x 25,0 m. Uzyskanie zgody na jego budowę było owocem starań wikariusza z parafii św. Anny w Grodzisku Maz., ks. Józefa Jamińskiego, który za gorliwą pracę duszpasterską przy organizowaniu naszej parafii, był prześladowany i trzy lata więziony przez ówczesne władze komunistyczne, co przypłacił utratą zdrowia.

- 04.10.1952 - Erygowanie parafii przez J.E. ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.

- 19.10.1952 - uroczyste odczytanie Dekretu Erygującego Parafię p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce, co stało się faktycznym jej początkiem.

Poszczególni proboszczowie troszczyli się zarówno o rozwój duchowy jak i materialny Kościoła lokalnego.

- 1952-1960.01 - ks. Stanisław Urbańczyk

- 18.08.1957 - poświęcenie cmentarza grzebalnego usytuowanego na polu podarowanym przez rodziny Nowaków, Maciejewskich
i Perzynów.

- 1960.03-1960.08 - ks. Marian Kalinowski

- 1960.08-1965 - ks. Zdzisław Krzymowski

- 1963 - oddanie do użytku plebanii z częścią wydzieloną na kancelarię parafialną

- 1965-1972 - ks. Antonii Misztal

Upiększanie świątyni

- 1972-1976 - ks. Józef Pieńkowski

Kontynuowanie prac przy wystroju kościoła.

- 1976-1997 - ks. Czesław Zdziarski

- 1977 - powstanie parafialnej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

- 01.04.1978 - rozpoczęcie budowy nowego kościoła parafialnego

- 01.07.1984 - poświęcenie świątyni i dzwonu przez J.Em. ks. Kardynała Józefa Glempa

- 27.06.1989 - pożar dachu nad zakrystią, remont trwał dwa lata

- Lata dziewięćdziesiąte - modernizacja terenu przy kościele i wokół plebanii.

- czerwiec 1997 – ks. Czesław Zdziarski przeszedł na emeryturę pozostając w parafii jako rezydent.

Za ofiarną posługę kapłańską otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu (godność kanonika).

- 1997-2001 - ks. Eugeniusz Przybyłowski

- Generalny remont plebanii, utworzenie parkingu, ufundowanie stacji Drogi Krzyżowej, budowa kaplicy cmentarnej.

- 2001-2004 - ks. Andrzej Wieczorek

- Przygotowanie parafii do konsekracji kościoła na 50-lecie parafii

- Upiększenie świątyni przez nowy wystrój prezbiterium, marmurowe stałe ołtarze, ambonkę, chrzcielnicę i posadzkę oraz
schody wejściowe.

- I Festiwal Młodych

- 03.11.2002 - konsekracja kościoła parafialnego przez J.Em. ks. Kardynała Józefa Glempa

- 2003-2004 – zawiązanie parafialnego koła Caritas i muzycznego zespołu Koinonia

- 2004-2009 – ks. Zygmunt Niewęgłowski

- Upiększanie wnętrza kościoła, projekt witraży i częściowe ich wykonanie, zamontowanie mechanicznych organów piszczałkowych
i nowe inicjatywy duszpasterskie.

- 2007-2009 – pomoc duszpasterska ks. wikariusza Zdzisława Jasińskiego

- Od czerwca 2009 ks. Andrzej Sadowski

- lipiec 2009 - sprowadzenie relikwii Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Wyznawcy Arcybiskupa Warszawskiego

- czerwiec 2010 - sprowadzenie relikwii Bł. Jerzego Popiełuszki Kapłana i Męczennika

- 2011.08-2012.08 – do pracy duszpasterskiej jako wikariusz zostaje skierowany ks. Józef Stachera

- 2012.05.20 - uroczystość 50 lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Czesława Zdziarskiego

- 2012.06.24 - dekretem Ks. Kazimierza Kardynała Nycza erygującym parafię p.w. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie wydziela na na jej rzecz część wioski Mościska i Osowiec

- 2012.08 - do pracy duszpasterskiej jako wikariusz zostaje skierowany ks. Robert Stanicki

- 2012.11.04 - Uroczystości 60 lecia Parafii pod przewodnictwem Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, oraz przekazanie w darze przez
o. Ekspedyta Roberta Osiadacza z mamą relikwii Bł. Jana Pawła II.


Z parafii pochodzą kapłani: ks. Tadeusz Sowa (święcenia 1983), ks. Mateusz Gawarski (święcenia 2009), o. Ekspedyt Robert Osiadacz bernardyn (święcenia 2010) oraz - s. Teresa Tupczyńska, pallotynka

Obecnie parafia liczy około 2500 osób. W jej skład wchodzą następujące wioski: Adamów, Bieniewiec (część), Budy Grzybek (część), Budy Józefowskie, Chawłów, Czarny Las, Janinów (część), Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Makówka, Mościska (część), Ojcówek, Osowiec (część), Wężyk, Wycinki Osowskie.